Voor het maken van een afspraak kun je me mailen, bellen of appen (laatste opties graag tijdens kantooruren) We plannen op korte termijn een afspraak in. Een intake duurt 60 tot 75 minuten, afhankelijk van de hulpvraag. Ik wil dan graag weten wat je hulpvraag is en of er medische of andere factoren zijn waarmee ik rekening moet houden bij het geven van adviezen. Voor het opstellen van de adviezen (doe ik na de intake, zonder dat je erbij bent) breng ik 30 minuten tijd in rekening bovenop de 60/75 minuten die een intake duurt. Voor een vervolgconsult plan ik 30 minuten tijd in, deze tijd is vrijwel altijd (gemiddeld) nodig, enkel in uitzonderlijke gevallen zal slechts 15 minuten voldoende zijn. Meestal wordt dus 30 minuten berekend. Voor advisering per e-mail kan ook tijd berekend worden. Let op: de opzegtermijn bedraagt 24 uur; niet tijdig afgezegde consulten kunnen in rekening worden gebracht! Deze facturen kunnen niet ingediend worden bij de zorgverzekeraar.

Boven alles ben ik er voor jou. Jij vertelt me wat je wilt bereiken en samen bekijken we in welke realistische stappen je deze doelen kunt bereiken. Het hoeft echt niet moeilijk te zijn om 5 of 10 kg af te vallen, je bloedsuiker of cholesterol te verbeteren, of om je minder moe te voelen! Het belangrijkste daarbij is wat mij betreft dat we blijvende resultaten behalen, dus adviezen voor de lange termijn, zodat je daarna nooit meer een dieet nodig zult hebben!

Sinds 2017 ben ik naast regulier diëtist ook orthomoleculair diëtist en therapeut. Orthomoleculaire therapie betekent zoveel als genezen door middel van voeding(sstoffen). Het kan gebeuren dat ik daarbij adviezen geef om specifieke voedingsmiddelen of kruiden extra te gebruiken of het gebruik van een supplement aanraad, zoals bijvoorbeeld extra magnesium of vitamine D.

Basisverzekering
Diëtetiek of dieetadvisering wordt in 2021 vergoed vanuit de basisverzekering van je zorgverzekeraar (mits er een medische indicatie is natuurlijk)

Hiervoor gelden een aantal regels:

  • Vergoeding van 3 behandeluren per kalenderjaar
  • Verwijzing van een (huis)arts is prettig, echter niet noodzakelijk
  • De kosten worden verrekend met het eigen risico (tenzij er sprake is van ketenzorg, zie onder)
  • Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico

Aanvullende verzekering
Wanneer je naast je basisverzekering ook een aanvullend pakket hebt, is er kans dat je aanspraak kunt maken op extra vergoeding vanuit het aanvullende pakket, maar pas nadat de vergoeding van de basisverzekering verbruikt is. Hiervoor hoef je geen eigen risico meer te betalen! Per aanvullend pakket gelden verschillend aantal uren, variërend van 1-5 uur extra vergoeding diëtetiek. Informeer daarom goed bij je zorgverzekeraar.

Ketenzorg
Diëtetiek als onderdeel van ketenzorg valt buiten het eigen risico. Dit geldt voor de chronische aandoeningen diabetes mellitus, COPD of wanneer je wordt behandeld vanwege cardiovasculair risico (CVRM). De huisarts of praktijkondersteuner kan je vertellen of je behandeld wordt vanuit de ketenzorg en kan je op die indicatie ook doorverwijzen naar de diëtist. In onze regio is zorggroep RCH Midden-Brabant de organisator van de ketenzorg.

Tarieven Zorgverzekeraars
Voor de reguliere diëtetiek geldt per zorgverzekeraar een gecontracteerd tarief. Voor het exacte tarief verwijs ik je naar de polis van je verzekeraar. De kosten voor de dieetbehandeling declareer ik, als ik een contract heb, rechtstreeks bij de zorgverzekeraars. Hier heb je zelf geen omkijken naar.

Ongecontracteerde zorg
Ik heb altijd contracten gehad met de meeste grote zorgverzekeraars in Nederland. In 2019 heb ik besloten met bepaalde zorgverzekeraars geen contract meer af te sluiten. De contracten worden steeds minder werkbaar, dit merken ook andere paramedici. Er is op dit moment een te groot verschil tussen wat deze zorgverzekeraars enerzijds verlangen, en anderzijds bieden en wat een redelijke en kostendekkende vergoeding is om goede kwaliteit van zorg te kunnen leveren.

Sinds 2019 heb ik daarom nog minder contracten ondertekend, omdat het contract vrij werken mij goed bevalt. Cliënten hebben er weinig last van! Er zijn twee verschillen voor hen:
– de factuur wordt niet meer door mij doorgestuurd maar moet door de cliënten zelf ingestuurd worden
– de zorgverzekeraar vergoedt niet 100% maar 75-80%. In de praktijk betekent dit vaak dat per half uur ca. 5 euro bijbetaald moet worden.

Ik heb WEL een contract met: CZ (en dus OHRA en Nationale Nederlanden), VGZ coöperatie (VGZ, Unive, IZA, IZZ, Zekur e.d.) en Menzis (Anderzorg, HEMA, Menzis)

Als je verzekerd bent bij een verzekeraar waar ik geen contract mee heb worden de consulten direct per pin afgerekend in de praktijk!

Kosten dieetbehandeling
In onderstaand overzicht de kosten per consult en handeling.Deze tarieven gelden uitsluitend:

– wanneer je geen aanspraak (meer) kunt maken op bovengenoemde vergoeding
– wanneer je verzekerd bent bij een verzekeraar waar ik geen contract mee heb
– wanneer je meer dan 3 uur dieetadvisering nodig heb en hier geen aanvullende verzekering voor hebt
– wanneer je niet op afspraak verschijnt zonder op tijd te annuleren
– wanneer je liever de rekening zelf ontvangt, buiten je verzekering om.
*Bij contracten met de zorgverzekeraar gelden andere tarieven

Aangezien behandeling vaak op verwijzing van je arts plaatsvindt, wordt deze normaal gesproken standaard op de hoogte gebracht van het behandelverloop. Indien je dit niet wenst, kun je dit aan mij aangeven. In dat geval volgt er geen rapportage. Persoonlijke gegevens zullen uiteraard strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Het geldende tarief per 01-01-2022 is €20,- per kwartier en dus €80,- per uur. Voor een huisbezoek geldt een toeslag van €20,-

Afzegging dient telefonisch te gebeuren en wel minimaal 24 uur voorafgaand aan de geplande afspraak. Niet of niet tijdig afgezegde consulten kunnen in rekening worden gebracht. Deze facturen kunnen niet bij de zorgverzekeraar worden ingediend!

Er bestaat geen wachtlijst, je kunt altijd op korte termijn terecht.

Bij onvoorziene omstandigheden waardoor ik niet meer zelf zou kunnen werken, kan het gebeuren dat een collega diëtist (ik werk samen met een aantal regionale collega’s) recht krijgt op inzage van het dossier voor een optimaal vervolg van de behandeling!