Voor het maken van een afspraak kun je me mailen, bellen of appen. We plannen op korte termijn een afspraak in. Een intake duurt een uur. Ik wil dan graag weten wat je hulpvraag is en of er medische factoren zijn waarmee ik rekening moet houden bij het geven van adviezen. Voor het opstellen van de adviezen breng ik 30 minuten tijd in rekening bovenop de 60 minuten die een intake duurt! Voor een eerste consult wordt dus 90 minuten in rekening gebracht. Voor een vervolgconsult plan ik 30 minuten tijd in, deze tijd is vrijwel altijd (gemiddeld) nodig. (Alleen in uitzonderlijke gevallen zal slechts 15 minuten voldoende zijn. Meestal wordt dus 30 minuten berekend)

Boven alles ben ik er voor jou. Jij vertelt me wat je wilt bereiken en samen bekijken we in welke realistische stappen je deze doelen kunt verwezenlijken. Het hoeft echt niet moeilijk te zijn om 5 of 10 kg af te vallen of je bloedsuiker of cholesterol te verbeteren! Het belangrijkste daarbij is wat mij betreft dat we blijvende resultaten behalen, dus adviezen voor de lange termijn, zodat je daarna nooit meer een dieet nodig zult hebben!

Sinds 2017 ben ik bezig me naast regulier diëtist ook orthomoleculair diëtist en therapeut. Orthomoleculaire therapie betekent zoveel als genezen door middel van de juiste (voedings)stoffen op het juiste moment. Het kan dus zijn dat ik daarbij adviezen geef om specifieke voedingsmiddelen of kruiden extra te gebruiken of het gebruik van een supplement aanraad, zoals bijvoorbeeld extra magnesium of vitamine D.

Basisverzekering
Diëtetiek of dieetadvisering wordt in 2019 vergoed vanuit de basisverzekering van je zorgverzekeraar (mits er een medische indicatie is natuurlijk)

Hiervoor gelden een aantal regels:

  • Vergoeding van 3 behandeluren per kalenderjaar;
  • Verwijzing van de (huis)arts is soms noodzakelijk, dit hangt af van de voorwaarden van de zorgverzekeraar;
  • De kosten worden verrekend met het eigen risico (tenzij er sprake is van ketenzorg, zie onder)
  • Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico;

Aanvullende verzekering
Wanneer je naast je basisverzekering ook een aanvullend pakket hebt, is er kans dat je aanspraak kunt maken op extra vergoeding vanuit het aanvullende pakket, maar pas nadat de vergoeding van de basisverzekering verbruikt is! Per aanvullend pakket gelden verschillend aantal uren, variërend van 1-5 of meer uur extra vergoeding diëtetiek. Informeer daarom goed bij je zorgverzekeraar.

Ketenzorg
Diëtetiek als onderdeel van ketenzorg valt buiten het eigen risico. Dit geldt voor de chronische aandoeningen diabetes mellitus, COPD of wanneer je wordt behandeld vanwege vasculair risico (CVRM). De huisarts of praktijkondersteuner kan je vertellen of je behandeld wordt vanuit de ketenzorg en kan je op die indicatie ook doorverwijzen naar de diëtist. In onze regio is zorggroep RCH Midden-Brabant de organisator van de ketenzorg.

Tarieven Zorgverzekeraars
Voor de reguliere diëtetiek geldt per zorgverzekeraar een gecontracteerd tarief. Voor het exacte tarief verwijzen we je naar de polis van je verzekeraar. De kosten voor de dieetbehandeling declareren wij rechtstreeks bij de zorgverzekeraars. Hier heb je zelf geen omkijken naar.

Ongecontracteerde zorg
Diëtist Suzanne de Cock heeft contracten met de meeste grote zorgverzekeraars in de regio Brabant. Uitgezonderd: DSW, Interpolis, ASR, Caresq, De Friesland en Zilveren Kruis Achmea. Ben je hier verzekerd dan kan je natuurlijk ook bij mij terecht, maar je verzekeraar vergoedt slechts een gedeelte van de kosten, variërend van 75-80%.

Kosten dieetbehandeling
In onderstaand overzicht de kosten per consult en handeling.
Deze tarieven gelden uitsluitend:

– wanneer je geen aanspraak (meer) kunt maken op bovengenoemde vergoeding
– wanneer je verzekerd bent bij een verzekeraar waar wij geen contract mee hebben
– wanneer je meer dan 3 uur dieetadvisering nodig heb en hier geen aanvullende verzekering voor hebt
– wanneer je niet op afspraak verschijnt zonder op tijd te annuleren
– wanneer je liever de rekening zelf ontvangt, buiten je verzekering om.
*Bij contracten met de zorgverzekeraar gelden andere tarieven

Aangezien behandeling vaak op verwijzing van je arts plaatsvindt, wordt deze normaal gesproken standaard op de hoogte gebracht van het behandelverloop. Indien je dit niet wenst, kun je dit aan mij aangeven. In dat geval volgt er geen rapportage. Persoonlijke gegevens zullen uiteraard strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Het geldende tarief  is €18,- per kwartier en dus €72,- per uur. Voor een huisbezoek geldt een toeslag van €20,-

Afzegging dient telefonisch te gebeuren en wel minimaal 24 uur voorafgaand aan de geplande afspraak. Niet of niet tijdig afgezegde consulten kunnen in rekening worden gebracht. Deze facturen kunnen niet bij de zorgverzekeraar worden ingediend.

Er bestaat geen wachtlijst, je kunt altijd op korte termijn terecht.

Bij onvoorziene omstandigheden rondom de behandelend diëtist waarbij zij niet meer zelf kan werken, heeft een collega diëtist (ik werk samen met een aantal regionale collega’s) recht op inzage van het dossier voor een zo optimaal mogelijk vervolg van de behandeling!