Als je dacht dat ondervoeding niet of nauwelijks voor komt in Nederland dan komt dit bericht onverwacht. Het gaat hier wel om ziektegerelateerde ondervoeding, maar deze leidt dus tot maar liefst 400 doden per jaar. Het onderzoek laat zien dat 10% van de zelfstandig thuiswonende ouderen boven de 65 jaar ondervoed is. Het is zelfs 35% bij de oudere die zelfstandig wonen en ook nog thuiszorg ontvangen!

De gevolgen van ondervoeding zijn onder andere een daling van de weerstand, mogelijk leidend tot infecties, doorlig wonden, vallen en een tragere wondgenezing. Dit kan dan weer leiden tot (langere) ziekenhuisopnames, verhoogd medicijngebruik, meer zorgconsumptie en afname van de kwaliteit van leven. Dit alles brengt uiteraard ook meer kosten met zich mee…

Niet zo’n goed nieuws dus …

Vertel uw netwerk over ons

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *