De huidige definities van metabole gezondheid zijn ongeschikt voor het inschatten van het risico van diabetes type 2. Tot deze conclusie komen Engelse onderzoekers op basis van een meta-analyse, gepubliceerd in Diabetes Care. Het wel of niet hebben van obesitas (een BMI van groter dan 30) blijkt de beste voorspeller.

Om de metabole gezondheid te bepalen voor het risico op onder andere diabetes type 2 wordt momenteel gekeken naar verschillende factoren, waaronder het lichaamsgewicht. Daardoor is het mogelijk dat iemand met obesitas volgens de definitie toch “metabool gezond” is, terwijl een slank persoon als “metabool ongezond” wordt geclassificeerd (zoals je ook fit kunt zijn als je overgewicht hebt of niet fit bij een goed gewicht, door te weinig lichaamsbeweging)

In het onderzoek zijn de data van 140.845 mensen uit 14 cohortstudies met 5.963 gevallen van diabetes type 2 op een rij gezet. Bij de berekening van het relatieve risico op diabetes type 2, leken de metabool ongezonde mensen daarop de meeste kans te hebben. Daarbij speelde hun gewicht geen rol. Maar kijkend naar het absolute risico bleken juist de mensen met overgewicht meer risico te hebben op het krijgen van diabetes type 2. Dat gold ook voor de metabool gezonde mensen met obesitas.

Bron: MNT

Vertel uw netwerk over ons

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *