Vele aandoeningen in ons moderne tijdperk (zoals diabetes/suikerziekte, hoge bloeddruk en een hoog cholesterolgehalte) zijn sterk verbonden met onze voeding en met ons gewicht. Per aandoening verschillen de adviezen, dit hangt ook af van de gebruikte medicatie en de labuitslagen e.d. Wanneer een voedingsadvies aangepast wordt aan een aandoening die iemand heeft, wordt het een dieetadvies. Alleen diëtisten mogen mensen met een aandoening adviseren. Dit is dan ook de specifieke deskundigheid van diëtisten, en meteen het grootste verschil met gewichtsconsulenten of voedingsdeskundigen/consulenten. Zij hebben namelijk niet de benodigde Hbo-opleiding gedaan en beschikken niet over voldoende medische basiskennis.

Persoonlijk vind ik het aansluiten bij de wensen van cliënten het allerbelangrijkste. Het leveren van maatwerk, een persoonlijk dieetadvies. Met een dosis humor erbij kunnen de consulten naast nuttig ook prettig zijn!

Bij een dieetadvies is er sprake van een medische indicatie (dit kan ook overgewicht zijn) en worden de consulten vergoed vanuit de basisverzekering. In het eerste jaar heb je dan recht op 4 consulten, en de volgende jaren 6. De vergoeding valt wel binnen het eigen risico, dus kunnen er toch kosten komen. Soms is er extra vergoeding mogelijk met een aanvullend pakket.

Consulten op eigen initiatief kosten 36 euro per 30 minuten en 72 euro per uur. Het eerste consult duurt een uur tot 75 minuten, een vervolgconsult vaak een half uur.